Tính đến 18 giờ ngày 15/10/2020, đã có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh.

Có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tính đến 18 giờ ngày 15/10/2020, đã có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh./.