Du Lịch

Đắk Nông: Thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030

UBND tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 nhằm phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế động lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (ảnh: baodaknong.org.vn)

Kế hoạch đề ra mục tiêu phát triển Du lịch Đắk Nông bền vững, theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đa dạng hóa sản phẩm gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Nông. Đến năm 2025 tăng trưởng doanh thu và khách du lịch bình quân đạt 20%/năm so với giai đoạn 2015-2020, tạo ra khoảng 2.000 việc làm, trong đó khoảng 1.000 lao động trực tiếp, 50% lao động trực tiếp đã qua đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ. Đến năm 2030, tăng trưởng doanh thu và khách du lịch bình quân đạt 15%/năm so với giai đoạn 2020-2025, tạo ra khoảng 3.000 việc làm, trong đó khoảng 1.800 lao động trực tiếp, 60% lao động trực tiếp đã qua đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng ít nhất 01 khu du lịch đủ tiêu chuẩn được công nhận là khu du lịch cấp quốc gia. Ưu tiên vốn đầu tư cơ sở, hạ tầng các khu, điểm du lịch đã được quy hoạch như Điểm du lịch sinh thái Đắk G’Lun, Khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng, Khu du lịch sinh thái văn hóa lịch sử Nâm Nung, Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung… hoàn thiện các sản phẩm trong tuyến du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông minh để quảng bá, xúc tiến, kết nối dịch vụ, hỗ trợ quản lý nhà nước…

Gia Khôi

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button